foto

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Schroomt u daarom niet om uw eventuele op- en aanmerkingen ter zake behandeling en bejegening aan ons kenbaar te maken. Graag bespreken wij met u het hoe en waarom van een behandeling, maar ook door u gevoelde tekortkomingen in bijvoorbeeld communicatie.

Mochten wij er samen toch niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging KNMT waar wij bij zijn aangesloten. 

Onze praktijkmanager, bereikbaar via telefoonnummer 0343-412286, heeft voor u de contactgegevens van de KNMT-klachtenfunctionaris. 
 

NIEUWS

nieuwsarchief