foto

Visie en werkwijze

Visie

Praktijk voor Tandheelkunde Doorn beoogt kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg te geven en aandacht aan de patiënt. Wij bieden alle gebruikelijke tandheelkundige behandelingen, van mondhygiëne tot uitgebreide restauratieve en esthetische behandelingen evenals orthodontie. Een en ander in nauwe samenwerking met twee tandtechnische laboratoria.

Preventie vinden wij erg belangrijk; een goede mondgezondheid voorkomt veel tandheelkundige problemen. Het verkrijgen en behouden van een goede mondgezondheid kunnen wij alleen samen met u bewerkstelligen. Wij verlangen daarom van u dat u alles in het werk stelt om uw mondgezondheid optimaal te maken en te houden. Dit betekent goed poetsen, flossen en/of ragen en het regelmatig laten controleren van het gebit door ons. Mogelijk zullen wij u vragen om periodiek een mondhygiënist te bezoeken.

 

Werkwijze

Indien wij, bijvoorbeeld tijdens een periodieke controle, vaststellen dat een (restauratieve) behandeling nodig is dan bespreken wij deze behandeling met u. Bij behandelplannen van euro 250,- of meer krijgt u een schriftelijke begroting. Op uw verzoek kunnen wij ook voor behandelingen met lagere kosten een begroting opstellen. Als u instemt met behandeling maakt u hiertoe een vervolgafspraak. 

Voor meer informatie over uw gebit en tandheelkundige behandelingen, kunt u ook kijken op www.allesoverhetgebit.nl . U vindt hier ook een overzicht van de voor tandartsbehandelingen vastgestelde tarieven

Onze assistentes bereiden uw behandeling voor en ondersteunen de tandarts gedurende de behandeling. Daarnaast zijn, net zoals bij de huisarts, meer taken aan hen gedelegeerd dan u vroeger wellicht gewend was. Dit betekent dat bijvoorbeeld uw gebitsreiniging, het geven van poetsinstructies en het maken van gebitsafdrukken of een digitale scan ter voorbereiding van een kroon, door hiertoe opgeleide preventieassistentes kunnen worden gedaan. Een en ander altijd in opdracht en onder direct toezicht van de tandarts.

NIEUWS

nieuwsarchief